Slovník pojmů, Strana 2

A B C Č D E F G H I J K L M O P S T V

hypoalergenní

Mimimalizuje alergické reakce.

Imperativní

rozkazovací

Implicitní

Neuvědomované učení dovednostem, návykům, zkušenostem

Interaktivní

Aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Interpretace

Výklad (resp. porozumění a chápání)

Jemná motorika

Cílevědomá hybnost ruky. Vztah oko - ruka. Motorika a řeč se vzájemně ovlivňují.

konvergenční cvičení

Posilování očních svalů k vnímání prostoru.

Lateralizace hemisfér

Funkční asymetrie hemisfér mozku

Lateralizace mozkových funkcí

Asymetrie hemisfér mozku.

Lokomoce

Schopnost a dovednost pohybu v prostoru z jednoho místa na jiné místo pomocí osobní svalové činnosti (např. lezením, plazením, chůzí, během, skoky)

Medikalizace

Přehnané užívání medicíny

mezencephalická

Střední mozek

Montessori

Dítě provádí aktivity pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího.

Ontogeneze

Individuální vývoj jedince od zárodečného vývoje do zániku.

Oromotorika

Pohyby mluvních orgánů (mluvidel)dutiny ústní

Postnatální

Poporodní, po narození

Postura

Udržování polohy těla a jeho částí mimo aktivní pohyb (zejména proti působení gravitace).

Protoslova

Komplexy zvuků, zárodky slov u nichž ještě nelze jednoznačně poznat jejich význam

Psychomotorika

Vědomé ovládání pohybového ústrojí.

Senzomotorika

Vjemy smyslových orgánů a tělesného pohybu.

Senzorický

smyslový

Senzorický

smyslový

Socializace

Proces, při kterém se jedinec začleňuje do společnosti, přičemž si osvojuje její hodnoty, normy, chování, schopnosti a učí se sociálním rolím.

somatosenzorických

Týkající se smyslových vjemů z tělesných oblastí

Taktilní

Dotykový, hmatový

Nahoru