Blog

Vliv drog na prenátální vývoj dítěte

Kouření žen očekávajících syny 2× zvyšuje riziko, že se jejich synové dopustí násilného trestného ...

Vliv duševního stavu matky na prenatální vývoj dítěte

O míře stresu vypovídá hladina kortizolu (stresového hormonu) - čím vyšší hladina, tím větší stres...

Kdy začít mluvit na miminko v bříšku?

Již od početí matka s dítětem komunikuje. Pozorná matka postupně zjišťuje a vnímá, co je děťátku ...

Jak komunikovat s nenarozeným miminkem?

S nenarozenými dětmi lze komunikovat různými způsoby a může se do ní zapojit partner, starší souro...

Vývoj smyslů v prenatálním období

  1.smysl, který se vyvíjí, je hmat. 7. –8. týden reaguje na tlak, dotek, teplotu i bolest. H...

Komunikace miminka od 12 - 18 měsíců

12. měsíc je mezník, kdy dítě začíná dělat první kroky a vyslovuje první slova. Stává se samostat...

Komunikace miminka od 8 - 12 měsíců

8.–12. měsíc nazýváme obdobím záměrné komunikace. Miminko je již fyzicky zdatné, začíná lozit, s...

Význam hry pro rozvoj dítěte

Důležitým faktorem učení je hra. Dítě se hrou seznamuje s okolím, rozvíjí své poznávací dovednost...

Komunikace miminka od narození do 8 měsíců

  Než začne dítě mluvit, prochází předverbálním obdobím. Používá základní komunikační prostře...

Jak vnímá miminko před narozením?

2. měsíc se začíná v uchu embria rozvíjet rovnovážné ústrojí (vestibulární systém) umožňující vním...