Jak vidí novorozenec aneb Význam černobílých obrázků

Jak vidí novorozenec

9 měsíců je miminko zvyklé na přítmí v bezpečném prostředí dělohy a tak je zrak je nejméně vyvinutý smysl.

Byť se narodí s fungujícím zrakem, není připraveno k plnému vnímání. Čeká jej zdlouhavý, prakticky roční vývoj.
Zdravý novorozenec vnímá světlo a tmu. Dobře se cítí v příšeří, ostré světlo jej pálí a zneklidňuje.

jak vidí kojenci
 Po narození vidí ostře na 20-30 cm, což je vzdálenost, která ho odděluje od tváře matky při krmení, přebalování...

Jak novorozenec vidí barvy?

Jak vidí miminko Jak vidí novorozeně

Barvy vidí v odstínech šedi, tj. v černobílém spektru.

Je to způsobeno nezralostí světlocitlivých buněk - čípků, více v článku - Jak miminko vidí barvy.
do 4. měsíce mu zbytečně ukazujete barevné hračky, vidí pouhou změt šedých skvrn.
Je tedy pochopitelné, že dobře reaguje na kontrastní vzory.

Plynule se mu vynořují obrysy lidí a předmětů. 

1. měsíc  
 stimulační obrázky pro miminka
Vidí černobíle.

 • Reaguje na pohyb, podrobnosti v článku 1. měsíc miminka.
 • Zaostřuje pohled maximálně na 20 - 40 centimetrů.
 • Slyší jen omezený rozsah frekvencí, zhruba 200 - 500 hertzů.
 • Komunikuje změnou v napětí a polohy těla, pohyby očí a hlavy.
 • Výrazem tváře projevuje zájem, utrpení a úlek.

zrakové vnímáníDokáže zaostřovat, ale je to namáhavé, oční svaly nejsou dost vytrénované.

 • Potřebuje posilovat konvergenci a akomodaci,
  - podrobnosti v článku Posilování konvergence.
 • Preferuje pohled na lidský obličej.
 • 3.- 4. týden se dokže usmát.
 • Imituje některé pohyby - napodobuje, když maminka otevírá a zavírá ústa, vyplazuje jazyk, mrká...
 • Ztichne, zaslechne-li lidský hlas, ale může vokalizovat, slyší-li hlas matky.

2.měsíc

Jak vidí miminko ve 2 měsících

Miminko ve své blízkosti vnímá jasnější obrysy předmětů.
Pomalu přestává šilhat. Na významu získávají zvukové hračky, např. černobílá chrastítka.

Kdy miminko pozná maminku
Za dobrý trénik sladká odměna, miminko se na vás poprvé usměje.

 • Křik má nejen negativní, ale již i pozitivní zabarvení
 • Začíná si broukat.
 • Pláč se postupně diferencuje.

Podrobnosti v článku 2. měsíc miminka.

3. měsíc

jak vidí miminko
Začíná fixovat statické i pohybující se předměty zrakem, více v článku Posilování konvergence.

 •   Vidí předměty vzdálené 170 centimetrů.
 •   Do 3. měsíce vidí monokulárním způsobem, vnímá jen jedním okem a vjem z druhého oka záměrně potlačuje, protože mozek ještě nedokáže zpracovat vjem z obou očí současně.
  - Dokáže směrovat pohled z jednoho předmětu na druhý.
  - Sleduje pohyb očí rodiče vpravo i vlevo i přesto, že rodič vůbec nepohne hlavou.
  - Otočí za jakýmkoliv zvukem a aktivně hledá jeho původce. Proto začíná reagovat na své jméno.
  - Za pohybujícím se podnětem otáčí hlavičku. 

 

zrak novorozenců

Světlocitlivé buňky, které zajišťují vnímání barev zrají, více v článku Jak miminko vidí barvy.

Podrobnosti v článku 3.měsíc miminka aneb Každé dítě jedinečné.

4. měsíc

vývoj dítěte 4 měsíc

Vnímání světla a barev se zlepšuje.

 • Koordinace zraku a rukou je natolik dobrá, že dokáže cíleně uchopovat a manipulovat předměty.
  -
  Poté, co ho předmět zaujme, proběhne určitá prodleva, než je ho schopno i uchopit.
 • Začíná též rozeznávat tváře svého okolí a výrazy v nich.
  - Napodobuje výrazy obličeje.
 • Je dobré střídat barvy i tvary hraček.  

Video s reakcí novorozenců na kontrastní karty.

Podrobnosti v článku 4. měsíc miminka aneb Více a lépe.

5. měsíc

vývoj dítěte 5 měsíc
Rozlišuje víc odstínů a začíná vnímat nejasně předměty v pozadí.

 • Zkouší, jak jsou daleko a podává si ten, na který dosáhne.
 • Dokáže vizuálně fixovat blízké předměty po dobu několika sekund.
 • Oči se začínají pohybovat nezávisle na pohybu hlavy.
 • Poté, co objekt uvidí, dokáže po něm bezprostředně sáhnout.
  - Rozvíjí se koordinace ruka – oko.
 • Dokáže již lépe sledovat směr pohledu rodiče, což je důležitý vývojový milník.
  - sdílenou pozorností s rodičem se učí vhodné interakci s ostatními.

Podrobnosti v článku 5. měsíc miminka aneb Zkoumání začíná

6.měsíc

Kontrastní hračky jsou stále vhodné.

 • Začíná plynule vnímat další barvy, proto zařaďte i barevnější hračky, které stimulují dětský zrak.
 • Pohybuje očima nezávisle na pohybech hlavou.
 • 1/2 svého bdělého času tráví pozorováním.
  - Kromě lidských tváří, začíná téměř stejnou pozornost věnovat pohybujícím se předmětům, např.pohyb zvířat.
 • Nejvhodnější jsou úchopové hračky s různými interaktivními prvky, za které může miminko tahat a kousat je. 

 Podrobnosti v článku 6. měsíc miminka aneb Lezu, lezu...

7. měsíc

Jak vidí miminko

 Výrazně lépe zaostřuje na větší vzdálenost a dívá se všemi směry.

 • Sleduje pohybující se předmět bez otáčení hlavy.
  -  ukazuje na ně,sahá po nich a bouchá a třepe s nimi.
  - Sleduje hračky, které spadly z kočárku či jídelní židličky, ve svém zorném poli.
  - Pokud spadnou mimo jeho zorné pole, zapomene na ně.
 • Už z dálky rozeznává lidi.
 • Vzrůstá také zájem dítěte o předměty v okolí.

vývoj novorozence

Dospělého vědomě sleduje v celém prostoru pokoje. 

Kdy se miminko pozná v zrcadle
Poznává se v zrcadle, více v článku Kdy se miminko pozná v zrcadle aneb Vědomí své identity.

Podrobnosti v článku 7.měsíc miminka aneb Lezení a uchopování.

 8. měsíc 

osmý měsíc života

Zdokonaluje spolupráci mezi okem a rukou.

Uchopuje hračku daleko přesněji, ručičkou již téměř najisto ukazuje na jmenované předměty a učí se bouchat předměty o sebe.
Přelom tohoto měsíce je především v tom, že dítě
dokáže rozlišovat specifické vlastnosti předmětů.

8 mesicni miminko

Rádo si hraje na schovávanou.

Sleduje předměty a pohyby v okolí. Baví ho ukrývání a následné ukazování hraček.

Podrobnosti v článku 8. měsíc miminka aneb Oko - ruka.

9. měsíc

hracky pro 9 mesicni miminko

Díky posíleným očním svalům vnímá hloubku a předměty uchopuje s větší jistotou. 

Barva duhovek je takřka definitivní, dále se bude měnit pouze odstín. Velmi vzdálené předměty vidí rozmazaně.

Více v článku 9. měsíc miminka aneb Rovně sedím, skoro chodím.

10. měsíc
 kontrastní karty pro novorozence - les
Opět vidí lépe na dálku bez rozeznávání detailů. 

Více v článku 10. měsíc miminka aneb 1. slova

11. měsíc

kdy miminko vidí

Vidí téměř dokonale, pozadí je jasné, odhadne vzdálenosti a z dálky poznává známé tváře.

Rozvoj akceleruje pohyb v prostoru. Lezení podporuje vnímání rovnováhy.

Více v článku 11. měsíc miminka aneb 1. krůčky

12. měsíc

kojenec 1 rok

Vidí téměř stejně jako dospělý, k úplnému vnímání dochází v 6 letech.

Je velmi zvídavé a stále něco zkouší.

Více v článku 12. měsíc miminka aneb 10 slov

Upraveno 13.10.2022