Jaké hračky dítě potřebuje?

Rodiče chtějí svým dětem plnit jejich přání a zároveň nevědí co dělat s přeplněnými skříňkami.
Odborníci vytvořili seznam hraček, které mají pro rozvoj dítěte význam:

Maňásci

interaktivní hračky

Vlastnoručně vyrobení jsou nejlepší . Jsou ideální dostupnou hračkou. Dítě je může využívat k rolovým a dramatizačním hrám, k divadelnímu představení pro dospělé či dětské diváky. Děti využívají tradiční postavy zcela volně, bez ohledu na to, co mají představovat. Nepotřebují proto mnoho postav. Při hraní s maňásky si rozvíjejí jemnou motoriku a ovládání prstů.

Kostky/ lego

hračky pro děti od 3 let

Kostky nebo lego mají největší použitelnost. Dětí nevydrží u hraček, které mají omezené použití. Naopak z lega se dá postavit mnoho věcí. Vhodné jsou univerzální kostky, z nichž lze postavit všechno možné, co dítě napadne.


Panenka

panenky pro holčičky

Panenka je nenáročná kamarádka, se kterou dítě prožívá, to co samo prožívá, napodobovat maminku a její péči, ale i hněv. Panenka je jednou z nejzákladnějších hraček pro námětovou hru. Panenky mohou dětem sloužit i jako doplněk k dalším hrám. Oblékáním a převlékáním panenky si děti cvičí jemnou motoriku.

Stavebnice

hračky podle montessoriHra se stavebnicí umožňuje dětem uvědomit si tvar, velikost, vztahy mezi jednotlivými prvky stavebnice. Se stavebnicí by si měly hrát všechny děti nezávisle na pohlaví.


Stádia vývoje stavění

Předškolní věk obsahuje několik stavebních stádií, které nejsou ostře vymezeny.
Stavebnice se řadí mezi první hračky, se kterými si dítě hraje už od sedmého měsíce.

První odobí - Dítě nic nestaví, pouze s kostkami manipuluje - bouchá a hází.

Černobílá hračka pro novorozence

Druhé období - staví věže a řady. Pro děti do dvou let jsou vhodné tzv. vkládací kostky. Batole již umí postavit na sebe tři až pět kostek, kostky postaví i vedle sebe do jedné řady. 
Třetí obodí - staví zdi a základy. Pro děti od čtyř let jsou určeny stavebnicové celky, jako například města a dopravní prostředky.
Čtrté obodbí - staví mosty a brány.
Páté období - staví ohrady a ploty.
Šesté období - V posledním roce mateřské školy dítě umí postavit stavební celek, staví z různých velikostí a tvarů. Staví horizontálně i vertikálně.
Sedmé obodí - využívání svých staveb k další hře.

Hra se stavebnicí má velký význam, rozvíjí vnímání, paměť, představivost a myšlení. Dítě při hře pozoruje, vnímá, získávání další a další informace. Dítě si zvyšuje úroveň hrubé a jemné motoriky, myšlení, vnímání prostřednictvím jednotlivých smyslů.
Každá mateřská škola by měla mít různé typy stavebnic s různými prvky, z různých materiálů a velikostí. Stavebnice podporuje myšlení, tvořivost a spolupráci. Měla by být trvanlivá, protože mnohdy je s ní nešetrně zacházeno.


Elektronické hračky


Odborníci se shodují, že není potřeba urychlovat dětský vývoj v předškolním věku elektronickými hračkami, že tyto hračky patří dětem školního věku. Elektronická hračka poutá pozornost a vytváří tak kladný vztah k technice. Negativní dopady elektronické hračky spočívají v omezení mezilidských vztahů, děti umí řešit jenom ty situace, s kterými se setkaly při hře.

Společenské hry

význam hry v předškolním věku

Pro dítě a další hráče by měla být nejdůležitější při společenských hrách zábava, aby se dítě naučilo prohrávat. Dobré je vytvořit tým, ve kterém dítě snadno ponese prohru. Stolní hry a karetní hry cvičí inteligenci. Nemělo by tedy chybět „Člověče, nezlob se“, karty, pexeso.


Nehračka
Mezi nejlepší hračky, které může dítě vlastnit, patří i vlastnoručně vyrobená hračka a zvláště pak ta, která nebyla ani jako hračka původně zamýšlena. Děti si ji mohou vyrobit ve spolupráci a dospělými.

Vývoj hry
Dítě se vyvíjí a stejně tak i jeho hra. Postupně dochází k proměnám a rodič může pozorovat, v jaké vývojové fázi se dítě nachází. Rodiče dělají často chybu, že nesledují, na jaké hračky jsou děti zralé a připravené. Proto dochází k tomu, že dítěti rodič koupí hračku, se kterou si dítě neumí hrát, neví si s ní rady a neumí ji využít.
Spousta hraček, které mají děti doma, mají na hru velký vliv. Pro dítě, které má doma mnoho hraček, už nejsou hračky tak vzácné. Rodiče po dítěti často požadují, aby si dítě hrálo s hračkou podle návodu.

Cena hračky
Při nákupu hraček je důležitá cena. Vybírají s hračky krátkodobé, kterými jsou auta, papírové hračky, levnější než hračky dlouhodobé, jako jsou dřevěné stavebnice, textilní hračky.


Hračky od 2 do 6 let
Děti ve věku dvou až tří let si hrají s hračkami, které se pohybují. Pokud hračka nesplňuje to, co očekávají, jsou zklamané a rychle o ni ztrácejí zájem. Mezi druhým a třetím rokem dochází k období prvního vzdoru, který souvisí s osamostatňováním. Odmítá pomoc druhých a chce být užitečné.

vývoj dětské hry

Začíná napodobovat rodiče a stará se o panenku nebo medvídka starostlivě, jako o člena rodiny. Rádo experimentuje s různými materiály a rozvíjí tak svou motoriku. Po třetím roku dítě zdokonaluje jemnou motoriku, rádo zkoumá a zkouší nové věci, zajímá se o věci okolo sebe, stále se na něco vyptává. V dramatické hře vyjadřuje svoje pocity, projevuje radost u různých činností. V pátém roce se dítě stává společenskou bytostí. Vyhledává hru s ostatními dětmi. Umí spolupracovat a hrát se s druhými dětmi. Má zájem o výsledek hry. Umí se vyjadřovat, dovede říci, co dělá anebo proč. V tomto období chce napodobovat ostatní kolem sebe, dožaduje se rovnoprávného postavení.
Zpravidla učitelky v mateřských školách jsou těmi, které vybírají do svých tříd hračky, které se mají koupit. Měly by uvažovat nad tím, jak mohou ve školce doplnit hračky, které mají děti doma.

rozdělení her z pedagogického hlediska

Vyskytují se velké stavebnice, komplexně vybavené kouty jako jsou kadeřnictví, zdravotník, kuchyň. Další kategorií jsou hračky didaktické, aktivující poznávací funkce a hračky, které podněcují děti k vzájemné spolupráci. Mezi něž patří stolní společenské hry.
A poslední kategorií jsou různé modelovací hmoty jako například plastelína. Učitelka v mateřské škole, která chce ovlivňovat proces poznávání dítěte, musí hračkám dobře rozumět, protože hračky jsou nástroje poznávání.

Dobrá hračka

Hračka by měla splňovat následující hlediska:

1. odpovídat věku dítěte,
2. rozvíjet dětskou fantazii,
3. dovolit dítěti využít hračku k více činnostem,
4. být pro dítě srozumitelná a jasná,
5. rozvíjet vztahy mezi dětmi (přátelství),
6. přiměřeně veliká,
7. trvanlivá, odolná,
8. vyrobena z kvalitního materiálu, který dítěti neškodí,
9. odpovídat hygienickým poţadavkům a měla by být bezpečná,
10. být estetická, barevně a tvarově,
11. vzhledem odpovídat příležitosti, ke které je určena.

 

Dobrá hračka může rozvíjet vlastnosti, kterých si ceníme u dospělých lidí. Může podporovat tvořivost, vlastní iniciativu, schopnost navazovat kontakty a umět spolupracovat.


Salon hraček
Asociace předškolní výchovy ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy pořádá každý rok na podzim (v říjnu) tradiční salon hraček. Výstava se koná vždy v MŠ v Praze. Na výstavě mohou návštěvníci zakoupit různé hračky, převážně z tradičních materiálů. V souvislosti se salonem hraček se vyhlašuje soutěž „Správná hračka“.
 hračka pro miminko

 Mezi oceněné patří i hračky Šapiťáci.

Čerpáno z díla Bc. V. Hradišové