Význam hry pro rozvoj dítěte

Proč si dětí rády hrají?

Důležitým faktorem učení je hra.

Dítě se hrou seznamuje s okolím, rozvíjí své poznávací dovednosti, rozvíjí se fyzicky, rozumově, sociálně i citově (emoce, sebedůvěru).

Jak si děti hrají

Senzomotorická explorační hra (s vodou, modelovací hmotou, na písku apod.), zapojuje všech 5 smyslů, rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, zkoumá předměty a jejich funkce. 

Jak si hraje batole?

Konstrukční hra (stavění komínů z kostek).

AdobeStock_124659941

Symbolická/imitační hra je nejdůležitějším typem pro rozvoj řeči.

Dítě zachází s hračkami, jako s reálnými předměty, mluví na ně a pečuje o ně, vydává za ně zvuky a dává je do situací, které někde odpozorovalo - auta, vláčky.

Symbolická hra se objevuje mezi 15. a 18. měsícem, k jejímu nárůstu pak dochází 2. rokem (tvoří 1/5 her).
Batole pozná symbolické (předstírané) aktivity jiného člověka.

AdobeStock_101716337
Symbolická hra má 3 fáze:
1. děti nejdříve předstírají, že pijí, ale mají prázdné hrnečky, pak se více zaměřují na předmět (dávají napít panenkám z prázdných hrnečků), poté začínají předstírat (například, že nalily panenkám do hrnečku pití, a jakoby pijí a nabízejí ostatním).
2. používají náhražky - mluví do autíčka, jako by to byl telefon.
3. 18. měsíc si začíná hrát dvoufázově (panenku nejen nakrmí, ale uloží ji také do postýlky), což je signál, že se v řečovém vývoji brzy objeví dvouslovná spojení.

 3. rok rozliší skutečný úmysl člověka, zda něco doopravdy udělá, nebo zda to jen předstírá a jde o hru či o žert.

3.-4. rok nastupuje fantazijní a komplexní hra – dítě předmět používá ke zcela jinému účelu, než ke kterému je určen.

Proč je důležité nechat děti si hrát?

4. rok se objevuje sociálně-dramatická hra – dítě si procvičuje různé sociální role a scénáře.  

Kdy si dítě hraje samo?
Rozeznáváme hru samostatnou, kdy dítě ještě není schopno rozlišit ego na sebe a okolí a nedokáže zapojit vlastní vůli.

Proč by si děti měly umět hrát samy?

2. rok se objevuje hra paralelní,

děti si hrají vedle sebe, při hraní se pozorují (a tím se učí) a napodobují se, rády se zdržují a hrají v blízkosti vrstevníků, ale akceptují je stejně jako jiné hračky či objekty. Nekomunikují a nespolupracují, většinou mezi nimi nedochází k interakci, a když, tak spíše testují reakce ostatních.

 3. rok je běžná asociativní (asociační) hra, kdy si více dětí hraje se stejnou hračkou (stavebnicí), komunikují spolu, napodobují se, sledují stejný cíl, ale nedokážou spolupracovat.

kooperativní hra

4.-5. rok nastupuje hra kooperativní.

Dítě kromě spolupráce na stejném cíli, přejímá různé role, vytváří imaginární situace a dokáže čekat, až na něj přijde řada, například při stolní hře.

Upraveno 15.10. 2022

Související články:
Jak komunikovat s miminkem v bříšku?
Komunikace miminka od narození do 8 měsíců
Komunikace miminka od 8-12 měsíců
Komunikace miminka od 12 - 18 měsíců

17 klíčů k otevření komunikačních dovedností dítěte