17 klíčů k otevření komunikačních dovedností dítěte

 Jak mluvit na nemluvně

      1. Tváří v tvář

Miminko potřebuje vidět svůj protějšek, jinak nedokáže komunikovat.
Přibližte se tak, aby vám vidělo do tváře.
Stimulujete ho tím ke komunikaci, posilujete porozumění a odezírání podporuje jeho schopnost napodobování.

vývoj řeči u dětí

      2. Čekání

Čekejte cca 1 sekundu na reakci dítěte, poté mu nabídněte odpověď či jinou otázku. Dopřejte mu i více času (5 až 10 sekund), čekejte na reakci a pozorujte komunikační projevy.
Dovolujete mu tak použít komunikační schopnosti, které si již osvojilo, ale které ještě nemá plně zautomatizované, takže k jejich použití potřebuje delší dobu.

Žvatlání miminka

     3. Vytváření komunikačních příležitostí

Přizpůsobte okolí a činnosti, s nimiž se dítě setkává, tak, aby přinášely možnost ke komunikaci. Budujte opakovaně příležitosti, jež povedou k cíli, které jste si stanovili. Využívejte komunikační návnady, tzn. prostředky, které miminko nejspíše přimějí ke komunikaci.
 jak rozvíjet miminko
     4. Opakování

Čím častěji dítě uslyší určité slovo, tím dříve si ho osvojí. Vytvářejte komunikační příležitosti, při kterých přirozeně dané slovo použijete a zopakujete. Tímto způsobem zprostředkujete zvýšený počet setkávání se slovy i gesty. Příznivě ovlivňujete zpracování jazyka a usnadňuje jeho porozumění.
 jak podpořit vývoj miminka    
     5. Rutiny

Připravte činnosti, jež se mnohokrát opakují, mají předem dané pořadí úkonů, jedno  téma.
Děti s rodiči si při nich mohou vyměňovat role. Může jít o činnosti s hračkami, denní rutiny či sociální rutiny. Tyto činnosti umožňují dítěti předvídat další krok, a tudíž dovolují aktivní zapojení do činnosti.
Postupně si tak vytváří představu o plynutí času.

vývoj řeči u kojence
     6.
Přirozená gesta a znaky

Gesty poskytuje zrakovou informaci a ulehčujete dítěti osvojování řeči. Gesty zpomalíte rychlosti řeči, čímž dítě získá delší čas na zpracování přijaté informace.

 kdy zacit cist pohadky

     7. Obrázky

Malé děti mají omezenou slovní zásobu a informace uchovávají v obrazové paměti. Jednoduchými obrázky či piktogramy usnadníte porozumění.

      8. Vyladění se na řečovou úroveň dítěte

Používejte slova a slovní spojení, která jsou na stejná či na mírně vyšší úrovni, než používá dítě.
Lépe porozumí sdělení a podpoříte jeho schopnost napodobovat slyšená slova.

  1. Stadium předřečové – používejte zvuky, gesta a jednotlivá slova.
  2. Stadium jednoslovných výpovědí - používejte jednotlivá slova a dvouslovné výpovědi.
  3. Stadium dvouslovných výpovědí - používejte dvou - a trojslovné věty…

 rozvoj řeči u dětí
     9.
Střídání rolí

„Pseudokonverzační“ výměnou si dítě osvojuje slovní koordinaci a střídání při rozhovoru.
Poté, co dítě vydá nějaký zvuk, tento zvuk zopakujete.
Mlčte a čekejte, až zase vydá nějaký zvuk, aby jste v této konverzaci mohli pokračovat.

Podporujete tak schopnost střídat se na verbální úrovni a nakonec dospět k dialogu.
Dítě se podílí na společných činnostech s rodičem a  je schopno změnit svou roli, např. při schovávání a nalézání předmětů, při výměnách předmětů typu dávat a brát, koulení míčkem a později při skládání puzzle, kostek, při kreslení, stříhání, přetahování…
 rozvoj řeči u dětí

     10. Interpretace

Dítě neverbálně vydává velké množství informací o svém vnitřním rozpoložení. Využijte každý náznak pokusu o komunikaci a podpořte vznik či rozvoj záměrné komunikace.
Vnímejte pocity a úmysly z neverbálních projevů a naučte se je citlivě komentovat. Pomůžete tím snadnějšímu uvědomění si vnitřních pocitů a stavů.
 Vývoj řeči
     11. Napodobování

Imitujte motorické pohyby a vokalizaci dítěte.
Opakovaná nápodoba dává zvuku formu a rozvíjí preverbální vokalizaci.

hracky pro 10 mesicni miminko

     12. Mapování, komentování

Sledujete pohled dítěte a popište slovy předměty, o které projevuje zájem.
Dítě pochopí abstraktní vztah mezi předmětem a slovem. Urychluje si osvojení si slovní zásoby. Komentujte okolní prostředí a vlastní činnost na úrovni řeči dítěte.
Nenuťte dítě opakovat vaše komentáře.

 psychomotorický vývoj

     13. Přemosťování

Propojujte známá slova (např. voda) s neznámým či novým kontextem.
Poskytnutím dalších informací o významu slova a hlavních rysech předmětů rozšiřujete slovní zásobu.

Jak mluvit na miminko
     14. Rozšiřování

Rozvíjejte konverzaci v podobě plného rozhovoru pojmenováním, popisováním, vysvětlováním, předstíráním, vyjadřováním pocitů a povídáním si o situacích, které už nastaly či teprve nastanou.

     15. Otázky

Dávejte otázky k pokračování rozhovoru.
Otázky vytvářející atmosféru očekávání, nabízející výběr, podporující myšlení dítěte, vyjadřující zvědavost, podporující tvořivost, otevřené otázky a otázky týkající se pocitů a názorů.

     16. Nápověda

K pokračování rozhovoru napovídejte slovem, komentářem či jinou otázkou.

 význam hry v předškolním věku
     17. Hra

Hra ovlivňuje sociální interakce, představivost i řeč.
Hrou vytvořte některé denní rutiny, které se tak stávají konkrétními, viditelnými a předvídatelnými.
Pomocí hry seznamte dítě s možností výběru a variací, které rozvíjejí schopnost tvořit scénáře.
Na měnící podmínky pak dítě pružně reaguje vytvořením flexibilního scénáře (variací).
Modelováním, rozšiřováním repertoáru hry a symbolickou hrou stimulujete pragmatické využití řeči, posilujete sociální interakce a porozumění.

Podpořte fantazii, představivost a zkušenosti dítěte.

Upraveno 15.10.2022

Související články:
Jak komunikovat s miminkem v bříšku?
Komunikace miminka od narození do 8 měsíců
Komunikace miminka od 8-12 měsíců
Komunikace miminka od 12 - 18 měsíců

Význam hry pro rozvoj dítěte