Význam hraček ve výchově

hračky pro miminka 0-3 měsíce

Hračka zastupuje verbální projev v období­, kdy řeč není ještě dostatečně vyvinutá.

Výběrem hračky a způsobem hry dítě sděluje potřeby a nálady které neumí zformulovat verbálně. Všímavý rodič, pečovatel získává jedinečné informace. Jakou hračku si miminko vybralo? Kterou si vybírá častěji? Jak si s ní hraje?
Hračku, kterou nabídne dítěti dospělý dostane výjimečně takový zájem, jako hračka, kterou si miminko vybere samo. Vybraná hračka odráží momentální náladu i dlouhodobější citové a poznávací zájmy.

hračky od 0 měsíců

Miminko sáhne po oblíbené hračce, když je unavené, potřebuje přitulit nebo se cítit bezpečně.
Stavebnici bude stavět pro uspokojení z tvorby, přemýšlení, experimentování či pro potřebu symbolického přehrání aktuálních zážitků. 

Hračka - zprostředkovatel porozumění světa a jeho vlastností

Batole se dokáže dlouho zabavit kouskem měkké látky. Stlačuje ji, přendává z ruky do ruky, opakovaně pouští na zem...
Při této jednoduché senzomotorické hře získává o daném předmětu množství důležitých informací. Váha, povrch, způsoby uchopování, vůně či velikost. Černobílé hračky
V tomto vývojovém stádiu je vhodné nabízet tvarově i materiálově rozmanité předměty. 

Dvouleté dítě u hračky nevnímá pouze její vlastnosti. Rozlišuje komplexní vztah k okolní realitě. V symbolické hře, která nastupuje v tomto období, rozvíjí poznatky, které získalo senzomotorickým hraním. Poznávání rozšiřuje a prohlubuje. Informace klade do širších souvislostí.
Dítě už nebude hračku obracet v rukách, bouchat o podložku. Bude implementovat všechny nové poznatky, které postupně získalo. Bude s autem jezdit po povrchu, couvat, parkovat, převážet lidi...

Hračka - prostředník kontaktu

Nejlepším způsobem, jak se vlídně přiblížit k dítěti (především pro nové opatrovníky apod.) je prostřednictvím hračky. Při přímém oslovení se dítě velmi pravděpodobně stáhne. Hračka umožní oslovit dítě nepřímo.

Význam hraček ve výchově

Přistoupí se k dítěti se slovy: "Autíčko potřebuje vyměnit kolo?...Kde mají autíčka garáž?"

I samotné děti se navzájem kontaktují převážně přes hračky. Přisednou si opodál k jinému dítěti a hrají si vedle sebe, napodobují jedno druhé.
O vzájemný kontakt jde i v situacích, kdy si děti hračky navzájem berou. To je vhodný čas pro intervenci dospělého, aby vhodným způsobem usměrnil projevený zájem. Nabídnout podobnou hračku, zapojení dětí do paralelní hry (hra, kdy si dětí hrají vedle sebe, ale ne spolu).
Zralejší děti se už o hračky dokážou podělit, vyměnit, příp. rozvinout společnou hru.

Hračka zbavuje úzkosti z neznámého

hračky pro děti 8 měsíců

Pediatrické poradny, hotely, úřady, nemocnice - místa, kde přichází rodiče s dětmy by měly být vybaveny hračkami.

Hračky zaujmou pozornost dítěte a umožní jeho lepší adaptaci na neznámé prostředí.
Rodiče si klidněji vybaví své záležitosti. V rámci psychologických, pediatrických a výchovných center jsou hračky cíleně využívány pro odbourávání úzkosti dítěte z neznámého terapeuta a místa.
Při cestování je potřeba vzít jeho oblíbené hračky. 

Hračka - regulátor chování

B

Správně zvolená a udržovaná nabídka hraček reflektující vývojovou úroveň je prevencí nudy a nevhodného chování.

Sleduje se, zda nabídka hraček odpovídá atuálním zájmům dítěte a je tedy dostatečně stimulující. Dítě bez adekvátních, aktivizujících podnětů nasměřuje svou energii nežádoucím směrem.

Stane se uplakaným, roztěkaným, nebo agresivním. Dobrá hračka zaujme ruce a mysl dítěte. Nevhodná je zdrojem frustrace a nezájmu.

Ideální je, když hračka nabízí různé variace hry.

 Věnovat zájem poskytovaným hračkám je důležité ze dvou důvodů.

  1. Cílená podpora vývoje dítěte.
  2. Preventivně výchovné působení, předcházení vzniku nevhodného chování, které může přerůst do závažnějších poruch.

Upraveno 14.10.2022

Předchozí články:
Hračky a hry v životě předškoláka
Význam hraček a her pro předškoláka
Jaké hračky dítě potřebuje?
Co je hračka?
Role rodiče při dětské hře
Klasifikace a význam her