9 pravidel pro zdravou manipulaci s miminkem

Jak manipulovat s 3 mesicnim miminkem?

Stimulujte dítě k dovednostem, které odpovídají jeho věku.

Potom bude aktivní a spokojené. Naopak při překročení určité hranice dítě nedosahuje potřebného postupu a ztrácí zájem o zkoušení nových podnětů.
 Jak si hrát s 10 týdenním miminkem?

Časný kojenecký věk - stimulujete dítě především v poloze na zádech.

Správná manipulace s miminkem

 5. měsíc se téměř všechen vývoj odehrává na břiše, je důležité, aby dítě bylo v této poloze spokojené.

Zaujmete ho kontrastní hračkou, kterou podpoříte v otáčení hlavičky do stran a později pří prvním otáčení na bříško.

Správná manipulace s miminkem

 Podporujte dítě pomocí předmětů v dalším rozvoji schopností jako plazení, lezení, a nakonec také chůze.

Správná manipulace podporuje zapojení a posílení svalstva, ale také dobrou funkci vnitřních orgánů, rovnováhy, koordinaci pohybů i propojení obou mozkových hemisfér.

Nevhodná manipulace způsobuje závažné následky, např. neklidný a krátký spánek, plačtivost a častější zvracení i patologický pohybový vývoj.

 9 pravidel pro zdravou manipulaci miminka

Manipulace s novorozencem

 1. U nejmenších při změně polohy dbejte na současné podkládání hlavy a pánve. Pouze výjimečně, pokud zvedáte či pokládáte kojence, použijete techniku přehmatu z širokého držení kolem hrudníku, kdy si dopomáháme vaším tělem.
  Od 4. měsíce využívejte techniku přehmatu širokého držení.
 2. Dokud kojenec není schopen samostatného sedu, nikdy ho do něj neukládejte. Dítě, zralé na volný sed, se do něj dostane samo přes tzv. šikmý sed.

  Špatná manipulace s miminkem
 3.  
 4. Nedávejte dítě do sedu vytažením za ruce. Tento způsob známý jako tzv. trakční test je vhodný pouze pro vyšetření u odborníka.
 5. Do 9. měsíce nedávejte dítě do vertikální polohy (manipulace a handling ve vertikální poloze, chodítko, jídelní stolička apod.). Pokud je tato poloha nezbytná např. na odříhnutí dítěte, vždy se snažíme zabránit nežádoucímu záklonu hlavy.
 6. Střídejte obě strany handlingu. Stimulujete tak dítě k rovnoměrnému otáčení hlavy na pravou a levou stranu, dále pohyb obou rukou. Dětské ruce jsou do jednoho roku šikovné rovnoměrně, upřednostňováním pouze jedné, riskujete vyřazení přilehlé ruky z aktivního pohybu.
 7. Vyvarujte se rychlým a zbrklým pohybům, neboť vyvolávají úlekové reakce.

  Handling novorozence
 8.  
 9. Při uspávání dítětem přehnaně netřeste; vzniká tak návykové dráždění nervové soustavy, dítě potom tento způsob manipulace vyžaduje a nedokáže v klidu usnout.
 10. Opusťte snahu urychlení vývoje chůze přidržováním dítěte za ruce.
  Celá váha těla se prověsí směrem dopředu bez jakékoliv potřeby dále rozvíjet rovnováhu a posilovat příslušné svaly.
 11. Při handlingu a manipulaci vždy umožněte volné dýchací pohyby hrudníku a pohyb rukou.