Psychomotorický vývoj novorozence

Psychomotorický vývoj dítěte 
Novorozeně nemá vyvinutý nervový systém a reaguje na podněty převážně nepodmíněnými reflexy.

Je absolutně závislé na péči a motivaci, která rozvíjí jeho schopnosti. S dítětem často rozmanitě manipulujete, např. zvedání a pokládání, přenášení, krmení, odříhnutí nebo chování.
Těchto denních úkonů je přibližně 350 až 700.

Co delat pro spravny vyvoj miminka?

Přístupy pro zdravý vývoj.

  1. aktivní , především formou handlingu, polohování, komunikace a motivace k pohybu.
    Taktéž podněcování k soustředění a samostatnému hraní.
  2. pasivní, vývoj dítěte ovlivňujeme prostřednictvím pomůcek a prostředí, ve kterém vyrůstá.

 Jak podporit Psychomotoricky vyvoj dítěte?

Zdravé polohování vyžaduje kvalitní postýlku.

Základem je vodorovná poloha, která zajistí rovnoměrné rozložení těžiště těla. Kojenec tráví ze začátku v postýlce většinu času, proto je důležité správné polohování, aby nevznikala predilekce hlavy. Každých 24 hodin ho pokládejte do postýlky jiným směrem tak, aby mu bylo umožněno sledovat okolí z obou stran.
Pro klidný spánek potřebuje prostředí, ve kterém se cítí bezpečně.
 Jak poznat že je dítě opožděně?

Polohu na boku je u dětí velmi oblíbená.

Můžete použít polohovací válečky. Zadní, delší váleček vložíte na stranu záhlaví k podpoře hlavy a páteře, čímž zabráníte nekontrolovatelnému přetáčení na záda a také nepříznivému záklonu hlavy, druhým válečkem pak zafixujete hrudník.  

Fyziologicky vývoj dítěte

Někdy se děti ruší vlastními pohyby, použijte zavinovačku či peřinku, snížíte tím nadměrnou aktivitu končetin.
 Psychomotorický vývoj dítěte

V bdělém stavu polohujte dítě na bříško.

Posiluje tak zádové svalstvo (od šíjového svalstva po bederní), které je nezbytné pro budoucí sed a chůzi. Dále také pomáhá rozvoji rozumových funkcí a rovnováze s koordinačními schopnostmi.
Polohujte dítě pravidelně.
Správné cvičení poznáte koncem 1.  měsíce, v poloze vydrží s přestávkami přibližně 1 hodinu denně a postupně čas prodlužuje. 

Fyziologicky vývoj dítěte

Patří sem také aktivní poloha v náruči rodiče, např. pozice, kdy je dítě bříškem na předloktí rodiče.   

Psychomotorický vývoj dítěte

Dítě polohujete na břicho minimálně při každém přebalování, což bývá nejméně 6× za den.

Když v této pozici nabízíte dítěti hračku, sledujte její polohu. Dávejte ji z cca 20-30 cm vzdálenosti od očí, jinak chybně podporujete záklon hlavy a ne její napřimování.