Vliv drog na prenátální vývoj dítěte

Vliv nikotinu na kojence

Kouření žen očekávajících syny 2× zvyšuje riziko, že se jejich synové dopustí násilného trestného činu nebo jejich většího počtu.

Pokud se kouření kombinuje s dalším nepříznivým vlivem (např. samoživitelka, nechtěné těhotenství), stoupá riziko, že se chlapec dopustí trestného činu, nebo jejich většího počtu 14×.

fetální alkoholový syndrom
Ženy, které pijí v těhotenství alkohol, ohrožují děti vznikem fetálního alkoholového syndromu (FAS).

FAS děti mají charakteristicky postižený obličej a inteligenci hluboce pod normou, tento stav je nezvratný. FAS patří mezi nejčastější známou příčinu mentální retardace dětí. Postihuje průměrně 2 děti z 1000. Děti rodičů, kteří užívají alkohol, mají častěji poruchy chování, poznávacích funkcí a v průběhu života se často stanou závislými na alkoholu, podobně jako jejich rodiče.
Kromě FAS může alkohol způsobit dětem i jiné poruchy, kterým se souhrnně říká „fetal alcohol effects“, tj. ovlivnění plodu alkoholem. Patří sem desítky poruch, např. snížená inteligence, poruchy počítání, poruchy pozornosti, špatné soustředění, poruchy paměti a uvažování, hyperaktivita, impulzivita a poruchy chování.
K vývoji této poruchy stačí velmi malá dávka alkoholu, v mírnější formě postihuje 1 dítě z 3000.

Závislost v těhotenství a její vliv na dítě

V současné době roste počet matek, které v těhotenství užívají heroin, kokain a další drogy.

Vliv drog na nenarozené dítě je zatím méně známý, než například vliv alkoholu. Drogy způsobují závislost novorozenců, což může dítě i ohrožovat na životě. Například po užití kokainu těhotnou ženou, vznikají ložiska nekróz (odumřelé tkáně) v mozku dětí. Marihuana opožďuje vývoj paměti a řeči.

 Vliv těžkého hladovění na vývoj dítěte

Během 2. světové války bylo v Holandsku mnoho těhotných žen vystaveno těžkému hladovění. Zjistilo se, že jejich děti v dospělosti častěji onemocněly schizofrenií. Běžnou schizofrenií častěji trpí muži než ženy, u schizofrenie, způsobené hladověním, byly ve větší míře postiženy dívky. Je tedy zřejmé, že těžké hladovění těhotných žen nepříznivě ovlivňuje mozek jejich nenarozených dětí, tak, že v rané dospělosti mohou onemocnět schizofrenií, a to v nezvyklém poměru pohlaví.