Vývoj smyslů v prenatálním období

 Růst plodu v těhotenství

1.smysl, který se vyvíjí, je hmat.

7. –8. týden reaguje na tlak, dotek, teplotu i bolest. Hmat se vyvíjí od hlavy.
Nejprve jsou citlivé rty, potom tváře a čelo. Pozvolna jsou citlivé i ostatních částí těla.
12. týden se začínají tvořit první volná nervová zakončení a od dalších týdnů jsou vyvinuta do takové míry, že vnímá, jak jej obklopuje příjemná a teplá plodová voda.
4.
–5. měsíc je rozšířen po celém těle a dítě může cítit jemný dotek hladící ruky přes břišní stěnu.
Cucá si palec, hraje si a dotýká pupeční šňůry nebo děložní stěny.
Reaguje na dotek odtažením od podráždění, to je způsobeno nezralostí centrálního nervového systému. Později se naopak snaží co nejvíce přiblížit směrem k doteku.

Mluvení na miminko v bříšku

7. týden se vyvíjí chuťové buňky, dozrávají až 14. týden.

Začíná polykat plodovou vodu a pokračuje v tom až do konce těhotenství. Spolyká a stráví téměř 1 L denně. Pomocí plodové tekutiny poznává chutě a pachy, obsahuje totiž chutě a pachy jídel, které matka jí.
Nicméně v plodové vodě převládá nasládlá chuť a podobný ráz má i mateřské mléko.

Kdy miminko cítí doteky

12. týden je již čichová tkáň plně vyzrálá a dokáže filtrovat vonné látky z plodové vody a vede vjemy do mozku.

Dítě může cítit například nasládlou vůni plodové vody a také aromatické látky, které se do ní dostanou z matčiny stravy.
Po narození má čich velmi důležitou roli, neboť dítě poznává svou matku především podle její vůně. 

Kdy miminko slyší v bříšku

 12. týden je sluch na úrovni dospělého člověka.

Sluch je smysl, který je během prenatálního života nejsnadněji podrážditelný. Čím je zvuk hlasitější, tím je reakce děťátka na něj větší.
Sluch může být poškozen již během nitroděložního života, pokud je dítě vystavováno hluku nad 90 dB.
Prostředí okolo dítěte je velmi bohaté na různé druhy zvuků. V první řadě slyší hlavně mohutnou zvukovou kulisu v podobě tlukotu matčina srdce, pulzování krve v cévách, bublání žaludku, střev a také dýchání. Slyší i zvuky z vnějšího světa, které se přenášejí k dítěti přes břišní stěnu. Je to například hudba a hlasy. Děťátko dokáže poznat hlas matky a dokonce rozezná, zda zrovna mluví s ním, anebo s někým jiným. Pozná nejen matčin hlas, ale i hlasy lidí pobývajících často v matčině okolí, tyto známé hlasy a zvuky si pamatuje i po narození.
 

Od kdy vnímá miminko

Zrak se vyvíjí jako poslední. Ve vodním prostředí dělohy tento smysl není stimulován.

20. týden se otevírá oční víčka. V mateřském lůně je svět v podstatě tmavý, ale pokud se matka vystavuje slunci a má odhalené břicho, vnímá oranžovou záři procházející skrz břišní stěnu a reaguje na to zrychlenou tepovou frekvencí.

Učení dítěte před narozením

8. měsíc se začíná učit a dokáže těžit ze zkušeností.

Např. dítě, které žije před narozením v blízkosti letiště, po porodu je klidné při startování letadel, naopak novorozence, který v blízkosti letiště před narozením nežilo, je zvuk velmi nepříjemný a vyvolá u něj pláč.

Pamatuje si hudbu. Novorozenec, který v lůně slýchal matku zpívat určitou písničku, po narození dává známé písničce přednost před ostatními a dítě, které písničku nezná, reaguj na všechny melodie stejně.

Je známá studie, ve které vystavily skupinu dětí před porodem pravidelnému poslechu jedné televizní znělky, po porodu se děti při poslechu této znělky vždy ztišily a přestaly plakat.