Co je hračka?

význam hry v předškolním věku

Bránu do světa dětských her otevírá hračka.

Hračky jsou předměty, které dospělí určí pro jistou společnost nebo po určitou dobu ke hraní a za účelem hraní je vyrobí. Děti, ale vidí hračky všude kolem sebe, cokoliv, co se mu dostane do ruky, je podle něj na hraní. Poměrně brzy však zjistí, co je hračka a co není. Děti nejvíce baví hra s věcmi, které si samy vyrobí nebo najdou. 

vývoj dětské hry

Hračky liší tím, zda umí povzbudit nebo utlumit sociální kontakty mezi dětmi navzájem.

Medvídci a jiné měkké hračky působí na děti uklidňující dojmem, a pokud jsou tyto měkké předměty známé,  je to pro děti ještě lepší, dokážou jim totiž nahradit krátkou nepřítomnost matky

3. rok, zavděčíte se jakoukoliv hračkou, má rádo tříkolku, auto, vláček. Oblíbené jsou pro něj hry, které se odehrávají ve vodě, v tomto období se dítě rádo koupe, myje nádobí. Rádo si kreslí, hraje s hlínou nebo pískem. Dokáţe navlékat i korálky větších rozměrů nebo skládat puzzle.

3.-4. rok rádo prozkoumává okolí a má ve velké oblibě hry s různými materiály jako jsou voda, písek, hlína a další, s kterými se běžně setkává ve svém okolí. Zkouší, co se s materiálem děje, když se ho dotkne, jak změní svůj tvar. Velmi je tímto zaujato a nachází stále nové možnosti využití.

Oblíbené jsou víceúčelové, jednuduché hračky. Každá hračka má své výhody a nevýhody. Proto je důležité, aby rodiče měli přehled, jaké hračky doma dítě už má a snažili se mu koupit odlišnou hračku, která ty předchozí dokáže vhodně doplnit. Důležité je brát i ohled na to, co dítě zajímá a má rádo.

vývoj hry

Hraček by dítě mělo mít málo.

Při vekém množství si jich neváží. Jsou mu všední a s většinou si nehraje, často je může záměrně ničit. Hračky jsou odrazem dnešní doby, promítá se v nich úroveň techniky, proto dítěti slouží k poznávání dnešního světa. Výhodou těchto hraček je, že dítě vnímá techniku jako samozřejmou součást života. Učí se jí rozumět a pochopit, ale na druhou stranu by technických hraček nemělo mít mnoho. 

 Historie hračky

historie a vývoj hraček
Hračka patří k dětství od nepaměti.

Mezi první archeologické nálezy hraček patří míč z papyru, hliněné figurky, dřevěný krokodýl z dob starověkého Egypta. Figurky koníků a vojákú, trojský kůň, různé vozíky... Sloužily jako hračky pro chlapce ve starověkém Řecku, děvčata si hrála s panenkami látkovými, dřevěnými, hliněnými, jantarovými, mramorovými nebo stříbrnými či zlatými.

Antika

historický vývoj hračky

Hra byla svázána s náboženstvím a s vírou v bohy.

Hra měla v této době významnou funkci. Platón a Aristoteles vyzdvihují důležitost hry pro výchovu dítěte a mládeže.

Středověk

druhy hraček

Význam hry zůstává.

Významní představitelé propagovali učení hrou. Postupem času se do popředí dostali hry pohybové a intelektuální.

16. století

hračky pro děti

J. A. Komenský ve své díle Svět v obrazech charakterizoval hry a hračky své doby.

Hru u dětí stavěl na stejnou úroveň jako spánek. Podle něj je hra u dětí na místě a postupně mají být děti od hry odváděny k záměrné práci.

17. století

Vznikaly hry zejména vojenské, armády vojáků byly vyráběny ze dřeva, olova, ale i ze stříbra pro děti z bohatší sféry.

18. století

Byla vytvořena nová koncepce dětství. Vytvářeli se speciální hračky, které v dětech měly rozvíjet duševní stránku a manuální zručnost. Mezi tyto speciální hračky patřil míč, koule, krychle, válec a stavebnice, se kterou děti pracovaly podle instrukcí dospělých.

7

Tento soubor hraček se nazýval Fröbelovy dárky, ale později od nich bylo upuštěno pro svou strojenost. Začaly vznikat nové typy hraček podle technického pokroku - vláčky, loutky, parní stroje.

20. století

Dochází k intenzivnějšímu zájmu o hračky a hry, toto století je pojmenováno století dítěte a význam hračky stoupá.

Druhy hraček


Mezi důležité hračky pro předškoláky patří:

 •  tříkolka, koloběţka a kolo,
 • míč,
 • plyšová hračka, kterou si dítě oblíbilo a většinou s ní chodí i spát,
 • dřevěné kostky,
 • puzzle, určené pro tento věk,
 • lego nebo podobná stavebnice,

druhy hraček

 • panenka a kočárek pro děvčata,
 • sociální hry (hry na obchod, doktora, průvodčího,…),
 • knížky,
 • pexeso nebo podobné hry.
 • loutkové divadlo,
 • stolní hry jako domino,
 • švihadlo,
 • tabule a křídy,
 • vystřihovánky z papíru,
 • navlékací korále,
 • hudební nástroje jako jsou bubínek, píšťalka nebo triangl.
 • hračky do písku, vody nebo nářadí pro práci na zahradě.

  funkce hraček

Je vhodné udělat s dětmi jednou za rok „inventuru“ v hračkách.

Vyřadí se hračky, s kterými si dítě nehraje a  obdaruje např. jiné děti. Hračky, které chce dítě darovat, by měly být neponičené a pěkné.


Prostřednictvím hraček dítě

 • zjišťuje, jak věci fungují,
 • rozvíjí své smysly,
 • učí se mluvit a vyjadřovat své myšlenky,
 • zlepšuje svoji obratnost a zručnost,
 • rozvíjí a vyjadřuje svoji představivost a tvořivost,
 • dozvídá se o sobě a o druhých lidech nové informace,
 • vyjadřuje svoje pocity a přirozené potřeby,

funkce hraček

 • zvyšuje svoji schopnost soustředit se,
 • vytváří si vztahy k ostatním lidem,
 • hračky poskytují dítěti uspokojení ze hry, pokud jsou kvalitní a podnětné.

Hračky se dělí do tří skupin:
A. hračky hotové
B. hračky polohotové
C. hračky- hmoty

Upraveno 13.10.2022

Předchozí články:
Jaké hračky dítě potřebuje?

Následující články:
Role rodiče při dětské hře
Rozvoj osobnosti dítěte hrou
Klasifikace a význam her