6. měsíc miminka aneb Lezu, lezu...

6. měscí miminka
             Zdravé a šťastné půlroční miminko se často usmívá, vydává zvuky, brouká si a neustále jej něco zajímá.

Pokud na něj promluví rodiče či jiný známý člověk, miminko se na ně se zájmem dívá a někdy se též hlasitě směje. Většina dětí v tomto období téměř vůbec nepláče, protože jeho vazby s rodinou mu poskytují silný pocit bezpečí a jistoty. V této době se také snaží své nejbližší upozornit na své potřeby a učí se získávat jejich pozornost. 

            
Většina kojenců se kolem 6. měsíce začne plazit za pomoci rukou, někdy za pomoci odrazů nohou.

Občas také můžeme pozorovat pohyby podobné válení sudů. V tomto období se objevuje též předávání předmětů z jedné ručičky do druhé, jejich přetáčení, pouštění a zvedání, což dítěti umožňuje hlubší poznání jednotlivých předmětů.           

Začíná rozumět mnoha gestům a mimickým výrazům blízkých osob. Dokáže se též podívat na předmět, který někdo jmenuje. V tomto období je důležité poskytovat dítěti podněty pomalu a postupně. Cítí-li se miminko zahlcené novými informacemi, neodnese si z těchto interakcí téměř nic.

6 měsíc miminka

             Aktivně se snaží na sebe upoutat pozornost, především matčinu, a proto vydává nejrůznější zvuky (vokální hra).

Žvatlá vysoce variabilně, co do rychlosti a rytmu.

Později experimentuje s vokálními i nevokálními zvuky, s výškou hlasu i rytmem, až se žvatlání mění dětský žargon, tzn. delší promluvy, které obsahují pseudoslova či náhodně zvolená slova.

Jde o počátek využití hlasu k dorozumívání s okolím.
Než se dítě začne učit slova a aktivně je využívat ke komunikaci, učí se zvládnout pasivní slovní zásobu.
Ukážete-li dítěti např. auto a doprovodíme jeho popis slovem “auto” a citoslovcem “brrm brrm”, příště se dítko při pouhém vyslovení slova auto otočí za vozidlem.

Tímto způsobem miminko získá pasivní slovní zásobu, která tvoří základ té aktivní.

              Hojně vznikají nové sociální vazby. Dítě bychom tedy měli co nejvíce vystavovat kontaktům s dalšími lidmi. Rodinné návštěvy by měly miminko chovat, hrát si s ním a mluvit na něj tak, aby si dítko zvyklo i na přítomnost dalších lidí, než jsou jen rodiče. Tyto sociální interakce jsou důležité pro budoucí bezproblémové navazování kontaktů a vztahů. Při těchto “seznamovacích” aktivitách by měl být vždy přítomen jeden z rodičů, který je pro dítě jistotou, na kterou se obrací, když je nejisté nebo bázlivé.

6. měsíc, vývoj

             V 6. měsíci si je dítě stále nejvíce jisté při hraní a poznávání v poloze vleže na zádech, někdy na bříšku.

V této poloze chytá hračky, drží je a důkladně si je prohlíží. Předmětem zájmu jsou i jeho vlastní ručičky a nožičky, se kterými si se zájmem hraje. Právě v této poloze mu můžete poskytovat další stimulaci společnou hrou. Miminko si také můžete posadit na kolena ke stolu a ukazovat mu jednotlivé hračky. Vybírejte asymetrické hračky různých velikostí, interaktivní hračky či hračky s větším počtem stimulů.

S miminkem si hrajte pouze v případě, že má dobrou náladu a dostatek energie. Rozladěné, unavené a smutné dítě nebude na podněty správně reagovat. Pokud máte pocit, že je miminko unavené, raději jej dejte spinkat a ve hře pokračujte později. Přetěžování dítěte různými podněty může mít negativní vliv na jeho tělesnou i duševní pohodu. Ke hře miminko nikdy nenuťte.

jak vidi miminka jak vidi miminka

            Kontrastní hračky jsou stále v hodné.

  • Začíná plynule vnímat další barvy, proto zařaďte i barevnější hračky, které stimulují dětský zrak.
  • Pohybuje očima nezávisle na pohybech hlavou.
  • 1/2 svého bdělého času tráví pozorováním.
    - Kromě lidských tváří, začíná téměř stejnou pozornost věnovat pohybujícím se předmětům, např.pohyb zvířat.
  • Nejvhodnější jsou úchopové hračky s různými interaktivními prvky, za které může miminko tahat a kousat je.

černobílé hračky pro miminka

Černobílá žirafa Táňa s pískátkem obsahuje mnoho interaktivních prvků.

černobílé hračky

Černobílá senzorická kostka na zavěšení na kočárek nebo postýlku.

Upraveno 15.10. 2022

Předchozí díly:
1. měsíc miminka aneb Perný začátek
2. měsíc miminka aneb 1. úsměv
3.měsíc miminka aneb Každé dítě jedinečné
4.měsíc miminka aneb Více a lépe
5. měsíc miminka aneb Zkoumání začíná

Pokračování:
7.měsíc miminka aneb Lezení a uchopování
8. měsíc miminka aneb Oko - ruka
9. měsíc miminka aneb Rovně sedím, skoro chodím 
10. měsíc miminka aneb 1. slova
11.měsíc miminka aneb 1. krůčky
12. měsíc miminka aneb 10 slov