1. trimest - Vývoj motoriky dítěte

 motorika dítěte

Pro novorozenecké období je typické výrazné fyziologické napětí.

Horní končetiny jsou ve výrazně flekčním držení, s rukou v pěst a nápadným přitažením palce.

rozvoj motoriky u kojence

Novorozenec na břiše nemá žádnou opěrnou bázi, pouze úložnou plochu.

Točí hlavu. Pohyby očí nejsou ještě koordinované (tzv. strabismus), dítě neumí fixovat okolní předměty, nekontaktuje. Naléhá na polovinu těla, od tváře, přes hrudník až do oblasti pupíku.

motorika

Hlava je níž než pánev, která je výrazně prohnutá (vyšpulená).

Ruce jsou zatíženy v oblasti zápěstí, a nemůžou být uvolněny pro vědomý úchop. Na podnět provádí nekoordinovaný pohyb všech čtyř končetin. Výkon rukou provází spontánními pohyby celého těla a někdy i tváře. Pohyby jsou mimovolní - živé, trhavé, nepravidelné a nepředvídatelné.

rozvoj motoriky u kojence

1. měsíc jsou ruce převážně sevřené.

Výrazný je reflektorický úchop – při dotkykovém podráždění dlaně nebo stiskem hlaviček záprstí dítě ruku automaticky sevře. Kojenec drží prst či předmět silně delší dobu. Nejedná se tak o úchop v pravém slova smyslu. Sevření do pěsti se zvětšuje při pokusu dítěti předmět odebrat. Sevření trvá asi minutu, než se svalové napětí zmenší. Doba trvání reflexu se zkracuje při opakování pokusu.

Úchopový reflex se objevuje i na nohou, dokonce poněkud dříve.

Je přítomen s ubývající intenzitou u dětí od narození až do 12. měsíce života, kdy zaniká souběžně s vývojem opěrné funkce nohy.

Úchopový reflex ruky a nohy má velké využití při hodnocení psychomotorického vývoje dítěte a jeho  poruch.  Schází-li úchopový reflex v prvních měsících života, může se jednat o spastickou motorickou poruchu.


Úchopové reakce ruky jsou tak silné, že je
vybavitelný např. palmární úchop.

Když vsunete dítěti do dlaně prst a zvednete do výše, může být sevření tak masivní, že dítě zůstane viset.
Kolem 1. měsíce může
úchopový reflex dokonce překrýt i bolestivý podnět, dítě např. sevře i zkumavku s horkou vodou.
Přetrvávání reflektorického úchopu po
1. roce je vždy patologické, což může být zapříčiněno nesprávným ošetřováním nebo projevem poškození CNS.

psychomotorika

4. týdnen v poloze na břiše pomalu povoluje flekční držení, pánev i lokty směřují k podložce.

Kontaktuje 50% dětí. Sleduje předmět svého zájmu pohledem, reaguje na něj motorickou vegetativní odpovědí. Zrychlí se dechová frekvence, sliní, apod.
Předmět zájmu se snaží
uchopit a přiblížit ho k ústům všemi prostředky. Kojenec uchopuje předměty svého zájmu očima, obličejem, ústy, jazykem, rukama, nohama a celým tělem.

motorický vývoj miminka

6.týden v poloze na břiše zvedá krátkodobě asymetricky hlavu nad podložku.

Tím zatěžuje vzdálenější části předloktí, stále však nemá opěrnou bázi, pouze úložnou.

senzomotorika

75% dětí kontaktuje, motorickým vyjádřením kontaktu je v poloze na zádech asymetrické postavení šermíře.

 V této poloze dochází k povolení pěstičky.

motorický vývoj dítěte

2.měsíc zvedá v poloze na břiše hlavu od podložky a chvíli ji udrží.

Tento vzpřimovací reflex je vývojově nejdůležitějším reflexem opěrné motoriky dítěte.
Kontaktuje 100% dětí. Pokud kontakt přichází ze
střední roviny, udrží hlavu a neuklání ji.

psychomotoricky vyvoj 3 mesic

V poloze na zádech spojuje ruce – rozvoj koordinace ruka – ruka.

Dítě si začíná uvědomovat své ruce. Prsty jedné ruky ohmatávají druhou ruku těsně před obličejem pod kontrolou zraku.
Koordinace ruka – ruka je možná
pouze u zdravého a bdělého dítěte, nemůže se objevit, pokud dítěti ruce uměle spojíme.
Jde o počátek spolupráce obou mozkových hemisfér.
Kojenec už je schopný pohybovat samostatně i jednou končetinou, ale pohyby ještě nemají směr a řízení.
Toto stadium trvá až do konce 5. měsíce.
psychomotorický vývoj dítěte 3. měsíc

3. měsíc si cíleně dává předmět k ústům.

V poloze na zádech nejsou paže již v napětí, dítě může dlaňově uchopovat.
Začíná rozvoj souhry ruka – oko – ústa, která se vyvíjí do 4. měsíce.

psychomotorický vývoj 3. měsíc

Konec 3. měsíce je vývojově významným obdobím.

Objevuje se poprvé stabilní opěrná báze, která má trojúhelníkovitý tvar – opora o oba lokty a pánve. 
Otevírá pěstičky.
Dítě „pase koníčky“. To umožní dítěti později dosáhnout optimálního způsobu vzpřímeného držení (sed a stoj) a pohybu.
Tyto polohy jsou základem pro schopnost úchopu horní končetinou.
Úchop se tedy stává výsledkem držení těla a kvalita úchopu tak odpovídá kvalitě držení těla.

Upraveno 12.10.2022

Minuli jste 1. díl? Pojďte si ho doplnit:
Vývoj jemné motoriky aneb 1. úchop

Pokračování:
2. trimestr aneb Patová situace CNS
3. a 4. trimestr aneb 1. krůčky
1. rok aneb Volná chůze