12. měsíc miminka aneb 10 slov

miminko 12 měsíců

Batole už dokáže stát, i když často ještě opřené o nábytek, umí se postavit na špičky nebo na jednu nohu.

Koncem prvního roku již dokáže udělat několik váhavých kroků bez podpory, občas skončí pádem na zadek, ale i to je důležitá součást tohoto učení. Za pomoci rodiče zvládne překročit nízké překážky nebo pár schodů.
 co umí 12 měsíční miminko

Díky pokročilých schopnostem úchopu (jemná motorika) rostou zkušenosti dítěte a tím jeho intelekt.

1 rok miminko

Koncem 12. měsíce uchopuje předměty zcela bez problému.

Způsob úchopu přizpůsobuje tvaru a vlastnostem předmětu. Na konci prvního roku již děti jasně chápou vztah mezi příčinou a následkem, například chápou, že když stisknou vypínač světla, rozsvítí se. 
 kojenec 1 rok

            Některé děti zvládnou udělat první krůčky již od 9. měsíce, u většiny dětí se ale první krok objevuje až koncem prvního roku věku.

Každé dítě je jiné a některé se naučí chodit až v prvním čtvrtletí druhého roku. Jakmile se začne váhavě pohybovat, nemůžeme ještě říct, že samostatně chodí, učení chůze totiž pokračuje až do dospělosti. V dětství by se mělo zdokonalit nejen v chůzi po rovině a ideálním povrchu, ale i z kopce a do kopce, v trávě, ve sněhu, rovně, bokem, pomalu i rychle.

1 rok dítěte

Snažte se také nechat dítěti volnost, ačkoli máte strach, že spadne a zraní se.

Jistěte jej z povzdálí, ale nechte jej zažít též neúspěch a občas pády. Jen díky nim se dítko zdokonalí natolik, aby zvládlo samostatnou chůzi. Neúspěchy jej navíc posílí také psychicky. Pochopí, že ačkoli občas upadne, není to konec světa, stačí se zvednout a pokračovat v cestě.
 1 rok miminka
Na konci prvního roku používají děti maximálně 5 až 10 aktivních slov, většinou takových, která popisují často se opakující akci.

Jde většinou o dětská slova o dvou až třech slabikách, mnohdy zkomolená. Děti v tomto věku mají rády předčítání z knížek a říkadel, z nichž získávají pasivní slovní zásobu. Tu můžete obohacovat také tím, že budete dítěti popisovat každodenní úkony, třeba když jej oblékáte, popisujte jednotlivé kroky - “Tady máš ručičku, a tady druhou ručičku” a podobně.    

Co učit dítě v 1 roce
Koncem prvního roku má dítě spoustu zkušeností z nejrůznějších oblastí a stále je obohacuje o nové.

Stále více se zajímá o to, co dělají dospělí, a chce s nimi trávit spoustu času. Při společném hraní napodobuje, jak se dospělí lidé chovají a jak zachází s předměty. Napodobování je pro něj způsob, jak se učit nové věci. Nechce si už hrát samo se svými hračkami, nejraději si půjčuje vše, s čím zachází členové rodiny. Pokud mu dáme příležitost poznávat svět tímto způsobem, pomáháme mu tak rozvíjet myšlení a řeč.

Prohlubuje se vztah dítěte k širší rodině a rodinným přátelům. Je to způsobeno tím, že je dítě větší, a většina dospělých už mu rozumí a dokáže tak reagovat na jeho požadavky. Dokud dítě pouze plakalo, vyhovět mu zvládla jen matka s otcem. Hraní dítěte s jiným dítětem je zatím pro něj spíše nezajímavé. Ani jedno z dětí se totiž zatím nedokáže přizpůsobit tužbám toho druhého a obě děti jsou tak frustrované.  

Jak rozvíjet roční dítě

Dítě potřebuje řád a disciplínu, které mu pomáhají získat potřebnou ohleduplnost a respekt k ostatním lidem.

Spíše dočasné disciplíny dosáhneme křikem a fyzickými tresty. Vždy však s laskavým přístupem a vysvětlováním.
"Neběhej přes silnici, řidič tě neuvidí a přejede tě."

Rodič by měl být pro dítě mentorem, který jej s důsledností a porozuměním provádí světem a ukazuje mu potřebné hranice. Ačkoli vás občas dítě rozčílí, myslete na to, že se tak může chovat z neznalosti, potřebuje naučit, kde je patřičná hranice. Tu je třeba včas vytyčit.

co umí roční dítě
Roční dítko ale není třeba pouze “cepovat”.

Určitě si s ním nezapomeňte také hrát. Právě v tomto období můžete začít svého syna nebo dceru učit hry na schovávanou, na honěnou či si spolu můžete kutálet míč. Dítě vaše zapojení do hry ohromně ocení. 

co zvládne roční dítě

             V tomto období dělá dítě ohromné pokroky.

Hračky, které mu pořídíte, by proto měly rozvíjet jeho fyzické i psychické schopnosti a jemnou i hrubou motoriku. Jak jsme uvedli výše, děti rády napodobují činnosti, které vykonávají dospělí.

šité panenky

Ideálními hračkami tak mohou být pro holčičky dětská kuchyňka nebo panenka, pro chlapečky dětské nářadí nebo autíčko.

Upraveno 15.10. 2022

Předchozí díly:
1. měsíc miminka aneb Perný začátek
2. měsíc miminka aneb 1. úsměv
3.měsíc miminka aneb Každé dítě jedinečné
4.měsíc miminka aneb Více a lépe
5. měsíc miminka aneb Zkoumání začíná
6. měsíc miminka aneb Lezu, lezu...
7.měsíc miminka aneb Lezení a uchopování
8. měsíc miminka aneb Oko - ruka
9. měsíc miminka aneb Rovně sedím, skoro chodím
10. měsíc miminka aneb 1. slova