Význam hraček a her pro předškoláka

hračky pro děti od 1 roku

O předpokladech dítěte a jeho zaměření napovídá vybírání a upřednostňování určitých typů her.

Dítě by proto mělo mít možnost ukázat rodičům, jak si chce hrát a mělo by mít možnost hrát si spontánně, aby rodiče mohli vypozorovat, co ho zajímá a baví, v čem je dobré a pro co má předpoklady.

Hra podporuje rozvoj všech schopností předškolního dítěte, dítě se hrou snaží dostat do světa kolem sebe, naučit se jej poznávat, orientovat a ovládat. Učí se a nabývá nových zkušeností efektivně a bezpečně. Dítě bere hru velmi vážně, ale je pro něj zároveň radostí, je pro něj důležitá zejména proto, že uspokojuje jeho potřeby a to hlavně vývoj v dospělého jedince.

interaktivní hračky pro roční dítě

Pokud má dítě potřebu hrát si, ale tato potřeba není naplněna, mohou v pozdějším věku vzniknout problémy - u dítěte, kterému nebylo umožněno hraní, může dojít k tomu, že nebude schopno samostatně vykonávat určité činnosti. Hra se mění v každém vývojovém období člověka, dítě předškolního věku prochází několika vývojovými etapami hry. Význam hry je v předškolím období nezastupitelné.  Při hře je důležitý dostatek prostoru pro hru, oblečení, které hře nebrání, místo pro samotu, dostatek času a pochopení ze strany dospělého. 

hračky pro děti 1 rok

Děti ve svých hrách běžně nahrazují hračky, které právě nemají u sebe, používají, co najdou kolem sebe, z kamínku udělají auto, z dřevěné kostky udělají buchtu. Prakticky téměř všechny činnosti, které děti vykonávají, mohou proměnit v hru, hra není přesně vymezená, nemá přesný obsah.

Hra je znakem zdravého vývoje dítěte, dítě se do ní celé ponořuje. Dokáţe si hrát někde v koutku potichu, že o něm nikdo neví, ale na druhou stranu umí dát o sobě pěkně vědět. Hraje si, s čím chce, kdy chce, kde chce a jak chce. Základním rysem volné hry je  spontánnost, pocit volnosti a dobrovolnosti. Každá hra má smysl, i když ho rodič mnohdy nevidí.

S hrou by se mělo zacházet opatrně, pokud ji využíváme k ovlivňování chování dítěte. Dospělý ovlivňuje hru svou přítomností, malým dětem se to líbí a často vyžadují jeho účast ve hře, u starších dětí dochází k tomu, že dospělého ve hře nechtějí. Mladší děti může učitelka snadněji ovlivňovat, protože poslouchají její rady, kdežto starší děti si chtějí hrát po svém a nechávají se ovlivňovat více vrstevníky nebo členy skupiny.

jak vybrat správnou hračku
Typické pro hru v předškolním věku je snaha vyhledávat souhru s jinými dětmi, dítě začíná respektovat a tvořit vlastní pravidla hry. Projevuje se jeho vynalézavost a tvořivost, vše co doposud vypozorovalo z okolí, zkouší na vlastní kůži.

Proč si děti hrají?


hračky od půl roku

Teorie přebytečné energie

Filosof a sociolog Herbert Spencer (1820 - 1903) předpokládá, že děti mají mnoho přebytečné energie a během hry se ji snaží zbavit. Může se zdát, že neustálý pohyb dětí, tuto teorie podporuje, ale z praxe je známo, že dítě ke hře pohyb a přemíru energie nepotřebuje, dokážou si hrát i když jsou unavené a mají si jít lehnout.

hračky pro děti 8 měsíců

Teorie nacvičování dovedností

Filosof a psycholog Karel Groos (1861 - 1946) říká, že si děti hrají, protože se připravují na budoucí život. Přirovná to ke hrám zvířat, které si hrou cvičí a zdokonalují své dovednosti. Ovšem i když tato teorie zní logicky, na dospělé lidi se nevztahuje

jaké hračky pro 7měsíční miminko

Rekapitulační teorie

Psycholog G. S. Hall (1844 - 1924)  považuje hru za projev vývoje lidstva. Dítě je článek evolučního řetězce a ve hře prochází vývojem od prvoka až po člověka. Podává podrobnější výklad než předchozí teorie.

naučné hračky pro děti od 2 let
Teorie úniku a uspokojení

Psychlog Sigmund Freud (1856 - 1939) hrou vysvětluje únik dítěte před bolestí nebo dosažení uspokojení. Tato teorie je značně  jednostranná a zdůrazňuje sexuální kontext, proto se jí dostalo kritiky. Z celé teorie přetrval názor, že dítě se hrou snaží vyrovnat s nějakou událostí.

 

jaké hračky pro dvouleté dítě
Teorie vývoje intelektu

Filosof a psycholog J.Piaget (1896 - 1980) spojuje hru s vývojem intelektu. Hru podle něj charakterizují pojmy asimilace a akomodace.

Asimilace je přizpůsobení (úprava, ohýbání) informací přijímaných z vnějšku.
Akomodace je přizpůsobování se vnějšímu světu.
Tyto dva procesy by měly být v rovnováze. Pokud převládá asimilace, dochází ke hře, dítě začleňuje nové zážitky mezi starší a přizpůsobuje si je podle sebe, pokud převažuje akomodace, znamená to nápodobu. 

Upraveno 13.10.2022

Předchozí článek:
Jaké hračky dítě potřebuje?
Co je hračka?
Role rodiče při dětské hře
Klasifikace a význam her