10 druhů pláče

proč miminko pláče

 Barry Lester z Brownovy univerzity rozlišil 10 druhů pláče, otevřel tak cestu k porozumění 1. komunikace miminka.

 1. Skučení - slyšíme hlasitý, protáhlý, pronikavý křik - dítě něco bolí.
 2. Rytmický, kolísavý pláč - dítě má hlad.
 3. Kňourání spojené s neklidem a nerytmický, kolísavý křik variabilní ve výšce i hlasitosti
  – dítě je ospalé.
 4. Nářek nosovým, unaveným pláčem (méně hlasitý, než při bolesti)
  - dítěti špatně.
 5. Náhlý pronikavý vřískot - dítě něco vyděsilo.
 6. Hlasité kvílení (podobné pláči při bolesti), které neutichá
  - dítě chce přebalit.
 7. Táhlý, úmorný brekot večer před spaním
  - na dítě už toho bylo dnes moc.
 8. Hlasitý, jasný, zesiluje a zeslabuje
  - nepohodlí nebo tepelný dyskomfort.
 9. Zlostný, prudký výbuch - dítě zuří.
 10. Rytmické štkaní, které je hlubší a úpěnlivé
  - dítě potřebuje pozornost, protože si ho nikdo nevšímá.

  plačící miminko

Jaké máte zkušenosti vy? Znáte víc, nebo míň druhů pláče? Platí to jen pro USA? A měl takový výkum smysl?