2. trimestr - Vývoj motoriky dítěte

miminko 4 měsíce

4. měsíc jsou důležité spontánní pohyby a sebepoznávání.

Zprostředkovávají totiž smyslové a senzitivní informace, např. až 20% času v bdělém stavu mají kojenci ruce v kontaktu se svým obličejem.
Ruka se vyvíjí jak k úchopu, tak k opoře. V poloze na břiše, když dítě zatěžuje pouze jeden loket, uvolňuje druhou ruku pro záměrný úchop.

4 měsíční miminko

Úchop provádí nejprve z dlaňové strany a dlaní dolů, tzn. ulnární (dlaňový) úchop. 

Předmět, který je nabízený ze středu, zatím neuchopí.
Zorné pole, ve
kterém se nachází předmět, je projektováno do obou hemisfér. Hemisféry nejsou schopny podnět zpracovat. Podle výrazu v tváři dítěte dochází k velkému rozčilení. V CNS dochází k patové situaci, nedostatečné zralosti spolupráce obou hemisfér, kterou lze označit za „rozštěpení mozku – split brain stadium“.
Pokud je však předmět nabídnut z jedné strany, dojde k podráždění
pouze jedné hemisféry. Stejnostranná paže se vztáhne po podávaném předmětu.

Ruka se vyvinula jako orgán úchopu. Vedle optické aferentace hraje svou úlohu i aferentace akustická.

5 měsíční miminko
5. měsíc
je dítě v poloze na zádech schopno úchopu
jednou rukou do kvadrantu druhé ruky jako počátek otáčení.
Neuchopující ruka má využití v nové funkci, v opoře
v poloze na boku.

Rozhodující je touha a chtění uchopit a získat předmět. Dítě se tedy neotočí pro otočení samé, ale pro uchopení předmětu, pro uspokojení své zvědavosti. Dovršuje se souhra ruka – oko – ústa

Pokračuje zdokonalování otáčení z polohy na zádech na břicho.  Prsty zůstávají v lehké flexi.

Překládá hračku z ruky do ruky.

Pohyby dítěte začínají dostávat správný směr a účel, přestože jejich koordinace je zatím nedokonalá.
Orientuje se na dosažení jasného cíle, dítě vědomě sahá po
předmětech, i když se někdy nestrefí.

Dítě uchopuje předměty jednou rukou.
Ruka se začíná otvírat od palce. Předměty je možné uchopovat mezi palec a 2. prst, což je počátkem tzv. radiálního úchopu. 
Dochází k uvolnění zápěstí. Ruka tak ukončila svou opěrnou funkci a existuje již jako úchopový orgán.

miminko 5 měsíců

6. měsíc vztáhne k předmětu podanému ze střední linie obě ruce.

Jakmile je dosaženo tohoto stavu, je schopno držet tento předmět a předávat jej z ruky do ruky. Předmět drží blízko obličeje v zorném poli. 
Na zádech je dokončeno otočení do polohy na břicho s opěrem o lokty a to na obě strany.

5 měsíční miminko

Ruce a nohy se dostávají do kontaktu.

Objevuje se koordinace ruka – noha, chytá si prsty na nohou a strká je do úst. V každé ruce udrží jednu hračku.

Upraveno 13.10.2022

Minuli jste předchozí díly? Pojďte si ho doplnit:
Vývoj jemné motoriky aneb 1. úchop
1. trimestr aneb Základy pro jemnou motoriku

Pokračování:
3. a 4. trimestr aneb 1. krůčky
1. rok aneb Volná chůze