Jak miminko vidí barvy

kdy miminko vidí

Vnímání barev u miminka i dospělého zajišťují světlocitlivé buňky - tyčinky a čípky.

 zrak miminka

Tyčinky a čípky se nacházejí na vnější straně sítnice za škálou nervových buněk. 

Tyčinky

Jsou aktivní od narození a dominují do konce 1. roku.

V sítnici se jich nachází cca 130 000 000 (20 x více, než čípků).
Rozlišují odstíny šedi, umožňují tedy černobílé vidění a vnímání kontrastů.

Neposkytují ostré vidění.

Jejich význam zůstává i po dozrání čípků.
Reagují při nižším osvětlení než čípky.  Zajišťují skotopické vidění, tj. vidění za hlubokého šera a tmy.
 

Čípky 

jak vidí novorozenec

Umožňují barevné vidění a zrakovou ostrost.

Zajišťují fotopické (denní) vidění.

Jsou hustě zastoupeny v centrální jamce (fovea), což je malá jamka ve žluté skvrně.
Mimo jamku jejich počet postupně klesá.
V sítnici se jich nachází cca 6 000 000.

V lidském oku máme 3 typy čípků.
Každý dokáže zpracovat jednu základní barvu, jejich počet je nesouměrný.
Červený - obsazuje 64%,
zelený - obsazuje 32% a
modrý - obsazuje  4%, společně vytváří tzv. trichromatické vidění.

Na základě těchto 3 barev je vnímána celá barevná paleta.

Od 3. - 4. měsíce se začínají se projevovat.
Jejich schopnost je z počátku nepatrná a odvozená od počtu zastoupených čípků pro jednotlivé barvy.
První jsou vnímané červené (teplé barvy), rozsah se přelévá k zelným a jako poslední jsou vnímané modé (chladné) barvy.

 Na závěr krátká animace zrakového přenosu.

Jaké dárky miminko potěší?

Jak vidí novorozeně

Samozřejmě ty, které uvidí. Barvy se mu až do 6. - 7. měsíce slévají v šedou změt a je ztraceno.

kontrastní obrázky

Černobílé karty, knihy i hračky jsou též jedineční pomocníci posilování očních svalů, více v článku Posilování konvergence.