Jak miminko vidí barvy

kdy miminko vidí

Vnímání barev u miminka i dospělého zajišťují světlocitlivé buňky - tyčinky a čípky.

 zrak miminka

Tyčinky a čípky se nacházejí na vnější straně sítnice za škálou nervových buněk. 

Tyčinky

Jsou aktivní od narození a dominují do konce 1. roku.

V sítnici se jich nachází cca 130 000 000 (20 x více, než čípků).

Rozlišují odstíny šedi, umožňují tedy černobílé vidění a vnímání kontrastů.

Neposkytují ostré vidění.

Jejich význam zůstává i po dozrání čípků.
Reagují při nižším osvětlení než čípky.  Zajišťují skotopické vidění, tj. vidění za hlubokého šera a tmy.
 

Čípky 

jak vidí novorozenec

Umožňují barevné vidění a zrakovou ostrost.

Zajišťují fotopické (denní) vidění.

Jsou hustě zastoupeny v centrální jamce (fovea), což je malá jamka ve žluté skvrně.
Mimo jamku jejich počet postupně klesá.
V sítnici se jich nachází cca 6 000 000.

V lidském oku máme 3 typy čípků.
Každý dokáže zpracovat jednu základní barvu, jejich počet je nesouměrný.
Červený - obsazuje 64%,
zelený - obsazuje 32% a

modrý - obsazuje  4%, společně vytváří tzv. trichromatické vidění.

Na základě těchto 3 barev je vnímána celá barevná paleta.

Od 3. - 4. měsíce se začínají se projevovat.
Jejich schopnost je z počátku nepatrná a odvozená od počtu zastoupených čípků pro jednotlivé barvy.
První jsou vnímané červené (teplé barvy), rozsah se přelévá k zelným a jako poslední jsou vnímané modé (chladné) barvy.

 Na závěr krátká animace zrakového přenosu.

Jaké dárky miminko potěší? 

jak vidi miminka jak vidi miminka


Samozřejmě ty, které uvidí. Barvy se mu až do 6. - 7. měsíce slévají v šedou změt a je ztraceno.

kontrastní obrázky

Černobílé karty, knihy i hračky jsou též jedineční pomocníci posilování očních svalů,
více v článku Posilování konvergence.