3.- 4. trimestr - Vývoj motoriky dítěte

8 mesicni miminko

V tomto období dochází ke spojení vývoje z polohy na zádech a na břiše.

Na rukách začíná převažovat úchopová funkce. Noha se stává zásadně orgánem zajišťujícím oporu.

7 mesicni miminko vyvoj

7. -  8. měsíc dochází k velkému rozvoji pohybů.
Dítě je schopno šikmého sedu z otočení, nejprve s oporou přes loket, poté i přes nataženou horní končetinu s opěrem o rozvinutou dlaň.
V šikmém sedu při pokusu uchopit předmět vysoko, kdy je ruka v prostoru nahoře, se objevuje pinzetový úchop.

7. -  9. měsíc  se objevuje tzn. tulenění – dítě se opírá střídavě o lokty a táhne trup po zemi dopředu, nohy se pohybu neúčastní, jsou vláčeny po podložce za tělem. Tato fáze trvá 2-3 týdny.

8 měsíční miminko

8. měsíc je schopno zaujmout polohu na čtyřech s nadzdviženým trupem.
Ze šikmého sedu se dostává odstrčením se do sedu volného.
Dítě překládá hračku z ruky do ruky.

vývoj dítěte 9 měsíc

9. měsíc se napřímí nakročením do vzpřímeného stoje, více zatěžuje vnitřní hrany plosek.
D
ítě ukročuje stranou podél nábytku. Nejprve se drží okrajů, později stačí pouze opření dlaně.

10 mesicni miminko

10. až 12. měsíc dochází hlavně k rozvoji bipedální lokomoce.
Objevují se 1. samostatné krůčky i samostatný stoj (v podstatě jako zastavení v chůzi, narozdíl od náhodného stoje, kdy je dítě na nohy postaveno.
Dovede cíleně upustit předmět, který uchopilo.
11. měsíc bere do každé ruky jednu hračku, zvládne uchopit
dva předměty jednou rukou.
Hračky podá, ale nepouští je.

12 mesic miminka
12 měsíc je
schopno pomáhat při oblékání. Jí pomocí prstů obou rukou.

Upraveno 13.10.2022

Minuli jste předchozí díly? Pojďte si je doplnit:
Vývoj jemné motoriky aneb 1. úchop
1. trimestr aneb Základy pro jemnou motoriku
2. trimestr aneb Patová situace CNS

Pokračování:
1. rok aneb Volná chůze