Hračky a hry v životě předškoláka

jaké hračky pro dvouleté dítě

Předškolní věk je v nejširším formátu chápán, jako období od narození do šesti let, po kterém následuje věk školní a vstup do školy. Hlavní činností v tomto období je hra. Jedná se o období iniciativy, protože dítě chce něco zvládnout a něčeho dosáhnout, chce stabilizovat svoji pozici ve světě.

Dítě potřebuje citový vztah, sociální kontakt, společenské uznání ostatních a identitu. Motivovat předškoláka lze novými podněty v rámci hry se známými vrstevníky.

hračky pro miminka 0-3 měsíce

Vztah otce a matky je v tomto období velmi důležitý. Dítě předškolního věku považuje dospělého za autoritu. Pokud předškolák ví, co se nesmí a co se smí, nepotřebuje již přímou kontrolu dospělého.

 

Typy temperamentů u dětí z pohledu hraček a hry 

Apollonské děti - oblíbené hračky jsou různé postavičky, loutky a zvířátka, které potřebují k vytváření svých vlastních příběhů. Každá postavička má svou vlastní roli. Ve svých hrách ztvárňují kladné hrdiny, například prince, který zachraňuje princeznu. Tvoří si vlastní slova a vymýšlení různá tvrzení. Mají bohatou představivost, tudíž i jejich hra je originální.

Prometheovské děti - jsou to velmi zvídavé děti, snaží se hledat odpovědi na otázky, které je zajímají. Často se vyptávají a nezajímá je, zda se to ostatním líbí nebo ne.  Potřebují mít dostatek prostoru ke svému zjišťování, pokud ho mít nebudou, nejpravděpodobněji začnou zlobit

Dionýsovské děti - Rády experimentují a pouštějí se do nejrůznějších aktivit, včetně těch nebezpečných. Rády něco vyrábějí a mění činnosti. Jakoukoliv činností, která se podobá hře, uděláte dítěti tohoto typu velkou radost. Často nedodržují pravidla her, chtějí vědět, co se stane nebo si to pouze neuvědomí.

Epimetheovské děti - realistické s malou fantazií. Využívají hračky jenom k těm účelŧm, ke kterým jsou určeny. Takové dítě se nestane princem ani čarodějem, proto takové hry odmítají. Mají rádi pravidelnost, činnosti a hry, které se opakují.

 

Vývoj hry (novorozence, kojenec, batole)   

Novorozenec (0-6 měsíců) černobílé leporelo zvířátka

Hraje si především v postýlce, proto musí být hračky lehké a bezpečné (nesmí být ostré hrany, nesmí být moc tvrdé), hygienické (omyvatelné) a černobílé.

Preferuje se hra v tomto období s jednou maximálně se dvěma osobami. Základem je úsměv a klidný hlas. Lezení a stavění jsou hlavními úkony, které dítě v tomto období zvládá. Pokud klademe před dítě, které leží na bříšku hračky, podněcujemeho k tomu, aby se k nim přiblížilo, čímž dosahujeme plazivých pohybů, znichž se stává postupem času lezení

Kojenec (6 měsíců- 1 rok)

Nejvhodnější hračkou pro kojenecké období jsou kostky různých velikostí. Stejně jako unovorozence, nesmí mít ostré hrany, musí být lehké, omyvatelné, černobílé a význam začínají mít i barevné, aby upoutaly pozornost dítěte. Dítě je jenom hází z postýlky nebo si je přendává z jedné ručičky do druhé. 

prvkyBlog

Mezi další hračky tohoto období patří míč, který v dítěti podněcuje pohyb. Jako hračky mohou posloužit i předměty z domácnosti jako je nerozbitný hrneček a lžička. Vhodní jsou i panáčci a zvířátka z gumy a z plastu. Některé děti již vyžadují autíčka a vláčky.

V prvním roce života se vyvíjí senzomotorické schopnosti. Dítě manipuluje s různými předměty a rozvíjí tak své vnímání.

Batole (1- 3 roky)

Neumí si hrát společně s ostatními dětmi, většinou to končí braním hraček a odstrkováním. Dítě nechce být při hře rušeno.

kontrastní obrázky pro novorozence

V této vývojové etapě jsou nejvděčnějšími hračkami stavebnice a kostky.

hračky pro batolata

Mezi zdravé zaměstnání v batolecím věku patří hra na písku. Dítě si ze začátku hraje jenom s lopatkou, poté plní kyblíček a zase ho vysýpá, ale později se snaţí udělat i bábovičky. Oblíbené jsou také jakékoliv hračky na kolečkách, které mohou děti za sebou tahat. Kočárky a menší panenky pro holčičky.

Ve dvou až třech letech se u dětí objevují hry nápodobou, prvním tématem se stává „péče o miminka“, holčičky se starají o své panenky a medvídky jako jejich maminky - kmí je, ukládají je ke spánku, chodí s nimi na procházku atd.

nejlepší hračky pro děti

Dalším období je symbolická hra, začíná se objevovat kresba a slovní vyjádření. Období druhého a třetího roku, stejně tak i pátého a šestého roku je vrcholem symbolické hry a děti začínají objevovat hry s pravidly. Dítě při těchto činnostech experimentuje, manipuluje, opakuje činnosti, které se naučilo, pozoruje, napodobuje ostatní, které vidí okolo sebe, má touhu poznávat, zajímá se o okolí.

V předškolním věku jsou velmi oblíbené kostky a různé stavebnice, pro dívky jsou velmi dobrými hračkami kočárky s panenkami, postýlkou a nádobím, se kterými si hrají i chlapci a přesně tak i dívky si hrají s auty a vlaky. Dětem se libí mechanické hračky, které vidí za výkladními skříněmi v hračkářství, ale nemají pro ně větší význam, protože stereotypní hra je brzy omrzí. V tomto období mají děti rády společné hry, ale je také třeba, aby si dítě umělo hrát i samo.

 

Pokračování Dovednosti dítěte rozvíjené hrou