Blog, Strana 2

Komunikace miminka od 12 - 18 měsíců

12. měsíc je mezník, kdy dítě začíná dělat 1. kroky a vyslovuje 1. slova. Stává se samostatnější ...

Komunikace miminka od 8 - 12 měsíců

8.–12. měsíc nazýváme obdobím záměrné komunikace. Miminko je již fyzicky zdatné, začíná lozit, s...

Význam hry pro rozvoj dítěte

Důležitým faktorem učení je hra. Dítě se hrou seznamuje s okolím, rozvíjí své poznávací dovednost...

Komunikace miminka od narození do 8 měsíců

  Než začne dítě mluvit, prochází předverbálním obdobím. Používá základní komunikační prostře...

Jak vnímá miminko před narozením?

2. měsíc se začíná v uchu embria rozvíjet rovnovážné ústrojí (vestibulární systém) umožňující vním...

Druhy úchopů

Jemné úchopové formy Pinzetový úchop (dvoubodový, špičkový) Užíváme jej hlavně k udržení psacích...

Úchop a hmat aneb Funkce ruky

 Ruka je výkonným orgánem úchopu, který je řízený mozkem. Úchop je dominantní funkcí ruky. Spr...

Funkce ruky

Pohyby a obratnost ruky se řadí do oblasti jemné motoriky, která je závislá do určité míry na post...

Vývoj ruky

Vývoj ruky a její multifunkční schopnosti jsou po myšlení nejdůležitější pomůckou člověka. Horn...

1. rok - Vývoj motirky dítěte

12.–18. měsíc je motorický vývoj výrazný hlavně v osvojujení volné chůze. Vývoj motoriky však ne...