Slovník pojmů

A B C Č D E F G H I J K L M O P S T V

Aferentace

Přenos informací z periferie do centra

anteverze

vyšpulení

biocidní

Hubení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů ve všech oblastech lidské činnosti.

bipedální

dvounohé

ciliární svaly

oční svaly

CNS

Centrální nervová soustava

čití

Podává nejjednodušší a nejzákladnější informace z vnějšího i vnitřního prostředí prostřednictvím analyzátorů.

Deklarativní

 Vyhlašovací, vysvětlovací

Didaktické hračky

Učí děti rozlišovat tvary, barvy, čísla, písmena, nebo přiřazovat předmětům jejich význam.

Dyadický

Vztah mezi dvěma lidmi

Edukace

Výchovně vzdělávací proces osvojování nových poznatků a jejich propojování s již známými informacemi.

Explorace

Zkoumání, vyhledávání nových informací

FAS

Fetální alkoholový syndrom

Fétus

Plod od 10. měsíce do narození.

Flecce

Z angl. fleece – fleece, původně ovčí rouno (něm. Vlies).

flekčním

Vysoké napětí svalů, které současně omezuje pohyb

Flexe

Ohýbání, ohnutí

fungicidní

Dezinfekce proti plísním.

Funkce mozečku

Koordinace pohybů (jemných, přesných, rychlých) a udržování rovnováhy.

Fyziologie

Životní pochody uvnitř organizmů

generalizovanými pohyby

Všebecně spontánní

Habituace

Základní druh učení, který učí ignorovat podnět, který se stal známým a nemá vážné následky (např. tikot hodinek). Má důležitou funkci při selektování pozornosti (soustředění na důležité a nedůležité vypouští)

Haptický

hmatový

Hmatový smysl

Vnímání dotykem

holokinetickém stadiu motoriky

Nekoordinované, opakované, trhavé pohyby všech končetin současně a nepodmíněné reflexy.

Nahoru