Poštovné zdarma a dárek při nákupu nad 1300 Kč.

Slovník pojmů

D E F H I J M S T

Didaktické hračky

Učí děti rozlišovat tvary, barvy, čísla, písmena, nebo přiřazovat předmětům jejich význam.

Edukace

Výchovně vzdělávací proces osvojování nových poznatků a jejich propojování s již známými informacemi.

Flecce

Z angl. fleece – fleece, původně ovčí rouno (něm. Vlies).

Haptický

hmatový

Interaktivní

Aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Jemná motorika

Cílevědomá hybnost ruky. Vztah oko - ruka. Motorika a řeč se vzájemně ovlivňují.

Montessori

Dítě provádí aktivity pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího.

Senzomotorika

Vjemy smyslových orgánů a tělesného pohybu.

Senzorický

smyslový

TZÚS České budějovice

Technický a zkušební ústav