Poštovné a rouška zdarma při nákupu nad 1300 Kč.

PRINCIPÁLŮV BLOG

Role učitelky v mateřské škole

Spolupráce dětí a učitelky má být založena na vzájemné důvěře. Dítě má stanovena určitá pravidla a...

Mateřská škola

MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřská škola patří mezi školské zařízení, kde se dětem ve věku od 3 do 6 let dostá...

Školka bez hraček

Školka bez hraček Spielzeugfreier Kindergarten neboli školka bez hraček je projekt, který byl rea...

Jaké hračky dítě potřebuje?

Rodiče chtějí svým dětem plnit jejich přání a zároveň nevědí co dělat s přeplněnými skříňkami.Odborn...

Co je hračka?

Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Hračky jsou předměty, které dospělí určí pro jistou sp...

Role rodiče při dětské hře

Podle psycholožky I.Špaňhelové by se měl rodič  stát pomocníkem při realizaci nejrůznějších her a ...

Klasifikace a význam her

Klasifikace her má mnoho variací, základní je dělí do dvou na sebe navazujících skupin.  A. Hry t...

Rozvoj osobnosti dítěte hrou

Význam hraček a her pro děti O předpokladech dítěte a jeho zaměření napovídá vybírání a upřednost...

Hračky a hry v životě předškoláka

Předškolní věk je v nejširším formátu chápán, jako období od narození do šesti let, po kterém násl...

Význam hraček ve výchově

Hračka zastupuje  verbální projev v období­, kdy řeč není ještě dostatečně vyvinutá. Výběrem hra...