Certifikáty

Výrobky pocházející z textilního ateliéru Šapitó mají aktuální certifikát o zdravotní nezávadnosti, který vydal Technický a zkušební ústav stavební v Českých Budějovicích.

Pro spotřebitele platí tyto závěry:
Certifikované výrobky jsou ve shodě se specifikovanými normami a odpovídají ČSN EN 71, č.1-3 o nezávadnosti a bezpečnosti a Vyhlášce MZ ČR č.84/2001 Sb.

Hračky Šapitó jsou určeny pro děti od 0 do 3 let.

    certifikát_2017


Hračky Šapitó jsou držitelem národního ocenění Správná hračka.

        Správná hračka Správná hračka

Ocenění Správná hračka získaly také autorské textilní knížky Agnes a Domeček a v roce 2011 Zavináči.

  
Správná hračkasprávná hračka

 CO JE HRAČKA?

Hračkou ve smyslu nařízení vlády č. 19/2003 Sb. se považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní pro děti mladší 14 let.

Normy pro hračky
Základní požadavky na hračky stanovuje řada norem ČSN EN 71-1 až 71-11, kde se hodnotí bezpečnost hračky.

Hračky pro děti 0 - 3 roky

Pro děti ve věku do tří let jsou stanoveny hygienické požadavky vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb.
Aby mohl být výrobek uveden na trh jako hračka vhodná pro děti do 3 let, je potřeba provést na ní zkušební testy, které se provádějí ve zkušebnách. U nás např. Textilní zkušební ústav v Brně, Technický a Zkušební ústav stavební Praha  (Zkušební ústav lehkého průmyslu v Českých Budějovicích) nebo Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně.

Co se na hračce zkouší?

Hořlavost hraček, bezpečnost hraček (mechanické a fyzikální vlastnosti), zdravotní nezávadnost, zkouška odolnosti materiálu vůči působení potu a slin, stanovení podílu textilních vláken ve směsích, pevnost a tažnost tkanin a pletenin, pevnost v dalším trhání, pružnost materiálu, obsah migrujících prvků, uvolňování formaldehydu, ftalátu, chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné, způsob balení (přítomnost folií) aj.
U mechanických vlastností to je např.:
- obsah malých částí a možnost jejich odtržení, hrany a hroty na hračce, obsah fólií, velikost hračky, šňůry na hračce, pevnost švů...

Zkušebny vydávají po zdařilém ozkoušení tzv. Prohlášení o shodě. Toto prohlášení by měl mít v podstatě každý výrobce, který uvádí na trh hračku. Hračka, která úspěšně prošla zkušebnou, je také označena CE, proto nakupujete-li hračky s tímto označením, můžete spát klidně, protože české normy jsou jedny z nejpřísnějších v EU. Někteří čínští výrobci tento symbol zneužívají a pak jej vysvětlují jako označení "China export" a hračky jsou samozřejmě bez testů.

Další přísnější ozkoušení hračky pak nese označení Bezpečná hračka (vydává ZÚLP) a Bezpečná a kvalitní hračka (vydává ITC Zlín).